"GAL-TECH" Sp. Z.o.o.
41-205 Sosnowiec
ul. Sucha 7a
tel. +48 32 608 43 08, fax. +48 32 608 43 13
e-mail: gal-tech@gal-tech.pl, galtech@op.pl
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy
KRS 0000181416
NIP PL 6472311845
REGON 008135917
Kapitał Zakładowy - 70 000,00 PLN, wpłacony w całości.


© 2005 "GAL-TECH" Wszelkie prawa zastrzeżone