Skrzydła biznesu
 • Wyróżnienie w kategorii "Firmy małe"

 • AARDO Sp. z o.o.
 • Instalacje elektryczne w Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego.

 • DAMEL S.A.
 • Prace kontrolno-pomiarowe.

 • ELEKTROBUDOWA S.A.
 • List polecający.

 • Modernizacja zasilania i wyposażenia rozdzielni R-1 S dla
     ZGE „Sobieski Jaworzno III"

 • Przebudowa stacji 110kV w rejonie szybów głównych
     w KW S.A. Oddział KWK "Jankowice"

 • ELEKTOMETAL S.A.
 • Modernizacja oświetlenia w ZPMW

 • ELTRANS Sp. z o.o.
 • Modernizacja zasilania poz. 520m i 780m dla KW S.A. Oddział
     KWK "Bielszowice"

 • Budowa kanalizacji kablowej dla przebudowy sieci elektroenergetycznej
     i teletechnicznej w KW S.A. Oddział KWK "Marcel"

 • J.T.C. S.A.
 • montaż kontenerowej stacji transformatorowej oraz transformatorów
     630kVA i wykonanie zasilania na oczyszczalni ścieków w Sosnowcu

 • Montaż układów zasilania i sterowania pomp węzła ciepłowniczego

 • Montaż i uruchomienie części elektrycznej dla układu nawęglania
     zewnętrznego przy budowie bloku 460MW w PKE S.A. Elektrowni
     Łagisza

 • JASTRZĘBSKA SPÓLKA WĘGLOWA S.A. KWK "BUDRYK" S.A.
 • Likwidacja kabli oraz rurociągów w szybie I

 • Zabudowa kabla elektroenergetycznego w szybie III pomiędzy
     poziomem 500m, a poziomem 700m

 • Modernizacja osprzętu trakcyjnego w celu przystosowania go do
     przewozu z wykorzystaniem lokomotyw bezprzewodowych oraz
     likwidacja trakcji elektryczej przewodowej na poziomie 700m

 • JASTRZĘBSKA SPÓLKA WĘGLOWA S.A. KWK "KRUPIŃSKI"
 • Instalacja zasilania i sterowania urządzeń przyszybowych, w podszybiu
     szybu II na poziomach 620m i 820m

 • JASTRZĘBSKA SPÓLKA WĘGLOWA S.A. KWK "ZOFIÓWKA"
 • Budowa dwukablowej linii telekomunikacyjnej w szybie 2 pomiędzy
     poziomami 580m a 900m kopalni

 • Wykonanie zasilania ognioszczelnej rozdzielni polowej 6kV "C"
     na poziomie 900m

 • KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY S.A. KWK "STASZIC"
 • Modernizacja instalacji oświetleniowej w budynku stacji kątowej
     ZPMW.

 • Wymiana linii kablowej 6 kV.

 • Instalacja siły i sterowania dla zabudowy 2 szt. przenośników
     taśmowych oraz przesiewacza kontrolnego w ZPMW

 • Dostawa i zabudowa baterii kondensatorów 500kvar/500 w rozdzielni
     500V RGN 500 Zakładu Przeróbczego

 • Modernizacja instalacji oświetleniowej obiektów budowlanych Zakładu
     Przeróbczego

 • Wykonanie instalacji 6kV zasilającej urządzenia przodkowe na poziomie
     900m

 • KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY S.A. KWK "WUJEK"
 • Sieć kablowa 6kV w szybie I na potrzeby pompowni na poziomie 1050m

 • KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
  KWK "BOLESŁAW ŚMIAŁY"
 • Zasilanie i sterowanie przenośnika taśmowego w ZPMW.

 • Remont układu zasilania zwałowarki w ZPMW

 • KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
  KWK "HALEMBA"
 • Zasilanie pompowni głównego odwadniania na poziomie 1030m

 • KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
  KWK "KNURÓW"
 • Modernizacja układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej
     na przyłączach 110kV

 • KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
  ODDZIAŁ KWK "SOŚNICA-MAKOSZOWY"
 • Modernizacja oświetlenia rejonu sprzedaży oraz składowiska węgla na
     Ruchu Sośnica

 • KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
  KWK "ZIEMOWIT"
 • instalacja oświetlenia wież szybowych.

 • MOSTOSTAL KRAKÓW S.A.
 • Budowa wagi samochodowej wraz z kontenerem obsługi w ZGE Sobieski
     Jaworzno III.

 • Przebudowa i modernizacja ZPMW w zakresie wysiewania i dokruszania
     węgla w ZGE Sobieski Jaworzno III.

 • SIEMENS
 • Montaż urządzeń elektrycznych w fabryce Opla w Gliwicach.

 • Modernizacja obiektów w General Motors Manufacturing Poland
     w Gliwicach

 • VATECH
 • Roboty elektromontażowe zasilania urządzeń w energię w fabryce Opla
     w Gliwicach.

 • POŁUDNIOWY KONCERN WĘGLOWY S.A. ZG "JANINA"
 • Przyłącze elektroenergetyczne do budynku łaźni górniczej

 • POŁUDNIOWY KONCERN WĘGLOWY S.A. ZG "SOBIESKI"
 • Modernizacja zasilania rozdzielni dołowej.

 • Wykonanie sieci LAN wraz z kompleksową przebudową instalacji
     elektrycznej i rozdzielczej 400V


 • © 2005 "GAL-TECH" Wszelkie prawa zastrzeżone